Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:eBIP :: Rejestr zmian :: Wysokość opłat w sprawach cywilnych
Ta treść jest nieaktywna

Wysokość opłat w sprawach cywilnych

  Sąd Okręgowy.

 • O ochronę dóbr osobistych
  600 zł
 • O ochronę niemajątkowych praw autorskich
  600 zł
 • O ochronę niemajątkowych praw wynikających z uzyskania patentu na wynalazek,
  prawa ochronnego na wzór użytkowy,
  prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub zdobniczego,
  prawa ochronnego na znak towarowy,
  prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne,
  prawa z rejestracji topografii układów scalonych,
  prawa z rejestracji wzoru zdobniczego

  600 zł
 • O ochronę innych praw niemajątkowych (m. in. ustalenie prawa do grobu)
  600 zł
 • uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed tym sądem
  300 zł
 • uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem
  300 zł
 • wniosek o dokonanie przez sąd czynności w trakcie postępowania przed sądem polubownym w trakcie postępowania przed sądem polubownym (inne niż uznanie i stwierdzenie wykonalności)
  200 zł
  Sąd Rejonowy.

 • naruszenie posiadania
  200 zł
 • opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
  200 zł
 • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
  200 zł
 • uchylenie uchwały organu spółdzielni
  200 zł
 • Stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni
  200 zł
 • Ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni
  200 zł
 • uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
  200 zł
 • przyjęcie w poczet członków spółdzielni
  200 zł
 • ustalenie wstąpienie w stosunek najmu
  200 zł

 • Postępowanie uproszczone
  Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy
 • Do 2 000 zł
  30 zł
 • Ponad 2 000 zł do 5 000 zł
  100 zł
 • Ponad 5 000 zł do 7 500 zł
  250 zł
 • Ponad 7 500 zł
  300 zł

 • Postępowanie nakazowe i upominawcze
   
 • Pozew w postępowaniu nakazowym
  1/4 część opłaty
  Nie mniej niż 30zł
 • Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
  3/4 cześć opłaty
  Nie mniej niż 30zł
 • Pozew w postępowaniu upominawczym
  5% wartości
  przedmiotu
  sporu lecz
  nie mniej niż 30zł

 • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 • Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej
  200 zł
 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
  200 zł
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie
  200 zł
 • Wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
  100 zł
 • Wniosek o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania
  100 zł
 • Rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej
  100 zł
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie
  2.000 zł
 • Wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności
  1.000 zł
 • Wniosek wraz ze zgodnym projektem zniesienia współwłasności
  300 zł

 • Sprawy z zakresu prawa spadkowego
 • Wniosek o:
  - stwierdzenie nabycia spadku;
  - zabezpieczenie spadku;
  - sporządzenie spisu inwentarza;
  - odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
  50 zł
  Jeżeli powyższe wnioski, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.
 • w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
  - apelacja,
  - skarga kasacyjna
  - i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  100 zł
 • - wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;
  - wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu
  100 zł
 • Wniosek o dział spadku
  500 zł
 • Zgodny projekt działu spadku
  300 zł
 • Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności,
  1.000 zł
 • Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności
  600 zł.
 • Wniosek o przesłuchanie świadka testamentu ustnego
  Nie pobiera się opłat
 • O otwarcie i ogłoszenie testamentu;
  Nie pobiera się opłat
 • o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu
  Nie pobiera się opłat
  Zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie:
  - oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika;
  - skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
  - przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
  - wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
  - należności świadka
  Opłata stała 40 zł
 • Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej
  Opłata stała 100 zł
 • - apelacja,
  - zażalenie,
  - skarga kasacyjna,
  - skarga o wznowienie postępowania
  - i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu;
  Opłata stała 40 zł
 • - apelacja,
  - zażalenie,
  - skarga kasacyjna,
  - skarga o wznowienie postępowania
  - i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  Opłata minimalna
  30 zł
  jeżeli przepis szczególny nie
  stanowi inaczej
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego
  Połowa opłaty
  Opłaty stosunkowe

 • w innych sprawach o prawa majątkowe 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł
  Opłata podstawowa

 • W sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej
  30 zł
  Opłata kancelaryjna

 • Za każdą rozpoczętą stronę
  - poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
  - Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności
  - Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
  - Zaświadczenia
  6 zł
 • dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele
  pobiera się opłatę
  w wysokościRejestr zmian

Modyfikował/a:
Data: 2008-12-12 14:26:39

Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]