Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:eBIP :: Rejestr zmian :: Wykaz placówek leczniczych
Ta treść jest nieaktywna

Wykaz placówek leczniczych

Wykaz  placówek leczniczych, zakładów i innych podmiotów,

w których są prowadzone programy korekcyjno – edukacyjne dla realizacji  art. 72 § 1 pkt 6 Kodeksu karnego  w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie

 

 

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

L.p.

Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu.

Nazwa programu

lub innej formy oddziaływania

Sposób i zwięzły opis oddziaływania

[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne]

1

2

3

4

1.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera. Poradnia Leczenia Uzależnień, Oddział (Kliniczny) Toksykologii i Chorób Środowiskowych, 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1 tel.: (0-12) 646-83-17

 

- program substytucyjnego leczenia metadonem

psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych i współuzależnionych – ambulatoryjna

oddział detoksykacyjny

2.

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, 31-063 Kraków

ul. Św. Katarzyny 3,  tel./fax: (0-12) 430-61-35, www.poradnia.krakow.pl

-  oddziaływania terapeutyczne

-  program korekcyjno-edukacyjny

-  terapia indywidualna i grupowa

- ambulatoryjna

3.

NZOZ Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, ul. Stoczniowców 7

-  terapia indywidualna

-  grupy wsparcia dla rodzin pacjentów

-  warsztaty zajęciowe dla młodzieży

- ambulatoryjna

4.

NZOZ „Dobrej Nadziei", 31-135 Kraków, ul. Batorego 5, tel.: (0-12) 631-04-80, tel./fax. (0-12) 633-35-31

www.nzoz.sdn.org.pl

 

Przyjmowani pacjenci od 6 r.ż.. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, psychoterapia grupowa, terapia rodzin. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję: indywidualna opieka psychologiczna. Dla osób uzależnionych nie zmotywowanych do leczenia: indywidualne poradnictwo psychologiczne. W placówce istnieje możliwość konsultacji z: lekarzem psychiatrą. placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych

5.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby „DOM GWAN” 31-983 Kraków

ul. Nadbrzezie 25, tel./fax. (0-12) 681-00-66 www.monar.kki.pl/ctn/dgwan.htm

 

-  psychoterapia indywidualna           i grupowa

-  program postrehabilitacyjny

-  treningi umiejętności

-  grupy wsparcia

-  turnusy rehabilitacyjne

- stacjonarna

6.

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-

-Readaptacyjny „DOM MONARU", 31-983 Kraków, ul. Suchy Jar 4

tel./fax: (0-12) 645-09-67

www.monar.kki.pl

 

- leczenie odwykowe i rehabilitacyjne

- stacjonarna

7.

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych Palęgi 80, 26-080 Mniów

- terapia odwykowa skierowana do młodzieży

- stacjonarna

8.

NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, ul. Wielicka 73, tel.: (0-12) 425-57-47, fax: (0-12 ) 425-57-84

www.kctu.pl

 

-  psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem

-  terania rodzin

- ambulatoryjna

9

NZOZ Pro-Vita. ul. Estery 6

-  psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem

-  poradnia dla młodzieży

- ambulatoryjna

10

Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny „Formacja", 30-305 Kraków ul. Różana 3

tel./fax: (0-12) 267-33-06

- psychoterapia dla osób uzależnionych grupowa i indywidualna, grupy wsparcia. Program rehabilitacyjny trwa od 12 do 24 miesięcy

- stacjonarne

11

Noclegownia dla Osób Uzależnionych, ul. Krzemieniecka 63

- grupa wsparcia dla osób uzależnionych od środków odurzających i psychoaktywnych prowadzona przez MONAR

 

- stacjonarne

12

NZOZ Dom Monaru Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny, Filia Wierzbie, 32-250 Charsznica Wierzbie 32, tel./fax: (0-41) 382-72-31

terapia osób uzależnionych od alkoholu

Przyjmowani pacjenci od 18 do 25 r.ż. Placówka koedukacyjna. Ośrodek przyjmuje matki uzależnione wraz z dziećmi. Czas trwania programu rehabilitacyjnego: 12-24 miesiące. Model pracy placówki oparty jest na: społeczności terapeutycznej. Placówka prowadzi: leczenie somatyczne, psychiatryczne, poradnictwo dla osób uzależnionych, psychoterapię indywidualną dla rodzin osób uzależnionych, psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych, psychoterapię grupową dla osób uzależnionych.

13

NZOZ „Vita" w Brzeszczach. Poradnia leczenia Uzależnień, Brzeszcze ul. Nosala 7

- terapia odwykowa

- ambulatoryjna

14

Punkt konsultacyjny w Problemach Narkomanii w Wadowicach

„Przeciw Narkotykom Do Radości Życia"

- oddziaływania terapeutyczne, porady w zakresie problemów narkomanii, psychoterapia indywidualna

15

Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie, 34-120 Andrychów ul. Krakowska 69 tel./fax: (0-33) 875-32-26, www.owr.andrychow.pl

Konsultacje specjalistyczne w zakresie używania środków odurzających

- oddziały ambulatoryjne edukacyjno - terapeutyczne

16

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świątnikach Górnych

- Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

- punkt konsultacyjny

17

Punkt Profilaktyki i Pomocy w Zakresie Przeciwdziałania Narkomanii, 32-540 Trzebinia ul. Grunwaldzka 69, tel.: (0-32) 611-04-52

 

Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych. Dla osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, edukacja indywidualna, motywacja do leczenia. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję: rozmowy motywujące utrzymanie abstynencji. Dla osób uzależnionych nie zmotywowanych do leczenia: edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni: współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej. W placówce istnieje możliwość konsultacji z: lekarzem psychiatrą Placówka posiada telefon zaufania nr (0-32) 711-57-49, czynny w godz. pracy placówki. Placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

18

Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii UMiG Skawina

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- punkt konsultacyjny

 

Uwaga!.

Na stronie internetowej  http://www.narkomania.gov.pl/ w zakładce: „Informator – „Gdzie szukać pomocy?”) znajdują się placówki rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 

 

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

L.p.

Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu.

Nazwa programu

lub innej formy oddziaływania

Sposób i zwięzły opis oddziaływania

[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne]

1

2

3

4

1

NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, Oddział dzienny, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków, tel. 012/ 425 57 47

-  psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych. młodzieży z rodzin z problemem młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym –DDA

-terapia rodzin

-  wyjazdy rehabilitacyjne

- ambulatoryjne

2

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu ALKO-WOJ., os. Młodości 9 31-915 Kraków, tel. 012/ 644 01 44 wew. 212

-  psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych oraz współuzależnionych –DDA

-  program dla klientów MOPS i pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

- ambulatoryjna

3

NZOZ „Dobrej Nadziei” – Oddział Dzienny Terapii Uzależnień, ul. Stoczniowców 7 30-709 Kraków 012/ 262 97 19

   psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych oraz współuzależnionych

-  grupy wsparcia

-  terapia rodzin –DDA

- ambulatoryjna

Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu

4

NZOZ Małopolskie  psych – Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Stoczniowców 7, 30-709 Kraków

tel. 012/ 262 95 49

 

 

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

5

Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA, os. Kolorowe 21, 31-941 Kraków

tel. 012/ 644 45 55

-  psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych oraz współuzależnionych –DDA

-  pomoc w sytuacjach kryzysowych

- ambulatoryjna

6

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków

tel. 012/ 626 02 33

 

-  psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych oraz współuzależnionych

-  treningi i warsztaty

- ambulatoryjna

7

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Szpital Specjalistyczny im. J.Babińskiego: Przychodnia Terapii Uzależnienia, Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Dzienny Oddział Terapii Uzależnień, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

tel. 012/ 652 44 99

http://www.wotuw.malopolska.pl/73/wojewodzki-osrodek-terapii-uzaleznien-i-wspoluzaleznienia-mostu/

 

-  terapia uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia,

-  systemowa terapia rodzin

-  psychoterapia indywidualna i grupowa

-  stacjonarna

-  ambulatoryjna

8

WSS im. L. Rydygiera – Poradnia Leczenia Uzależnień i Pododdział Detoksykacji Oddziału Toksykologii, ul. os. Złota Jesień 1, 31-862 Kraków, tel. 012/ 646 80 00

 

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

 

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

9

GOPS Luborzyca 97

Komisja woj. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-  ośrodek terapii dla osób uzależnionych

-  ambulatoryjna

10

Pełnomocnik wójta gminy Nowe Brzesko woj. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- diagnozowanie i kierowanie na leczenie odwykowe

- ambulatoryjna

11

NZOZ Specjalistyczna Poradnia Lekarska Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia,  ERGOMED ul. Bonarka 18, 30-415 Kraków

tel. 012/ 266 21 95 wew. 107

 

psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

12

NZOZ Stowarzyszenie Dobrej Nadziei Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Batorego 5, 31-135 Kraków

tel. 012/ 633 35 31

-  psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych

i współuzależnionych

-  DDA

-  grupa AA

-  konsultacje psychiatryczne i psychologiczne

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

13

NZOZ Pro-Vita Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Estery 6, ul .Majora 5, 31-056 Kraków

tel. 012/ 421 95 67, 012/ 421 95 67

 

-  psychoterapia indywidualna i grupowa dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,

-  konsultacje psychiatryczne i psychologiczne

- oddział dzienny dla osób uzależnionych i współuzależnionych

14

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie, ul. Sokoła 19 Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu, ul. Sokoła 19

32-500 Chrzanów, tel. 032/ 623 38 45

032/ 624 03 10

-  konsultacja psychologiczna, lekarska

-  terapia indywidualna i grupowa

- system ambulatoryjny

15

Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Grunwaldzka 69, 32-541 Trzebinia

tel. 032/ 611 04 52; 711 57 49

-  konsultacje medyczne, psychologiczne

-  terapia indywidualna i grupowa

- system ambulatoryjny

16

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, ul. 9 Maja 2, 32-590 Libiąż, tel. 032/ 627 73 75

- konsultacje medyczne, psychoterapia

- system ambulatoryjny

17

OPS w Chrzanowie, Woj. Henryka 2

-  grupa motywacyjno –edukacyjna

-  terapia grupowa

 

18

Punkt Konsultacyjny „Pierwszy Kontakt”, ul. Rynek 17, Miechów

- program psychoterapii uzależnienia od alkoholu

 

19

SP ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień przy ZOZ w Myślenicach, ul. Szpitalna 2

32-400 Myślenice, tel. 012/ 273 02 13

- leczenie uzależnień od alkoholu

 

20

Poradnia Odwykowa, ul. Żuradzka 21

32-300 Olkusz, tel. 032/ 643 07 54

 

- leczenie odwykowe

 

21

NZOZ ..Vita” w Brzeszczach, Poradnia leczenia Uzależnień, ul. Nosala 7, 32-620 Brzeszcze, tel. 032/ 211 18 52 wew. 126

 

- terapia odwykowa

- ambulatoryjna

22

Zespół ZOZ w Oświęcimiu, Poradnia Odwykowa w Oświęcimiu, ul. Orzeszkowej 1, 32-600 Oświęcim

tel. 033/ 842 29 77

 

- leczenie odwykowe

- ambulatoryjne

23

Gminny ZOZ w Kętach Poradnia Leczenia Uzależnień Alkoholowych, ul. Sobieskiego 45, 32-650 Kęty

tel. 033/ 845 20 36, 033/ 845 27 12

 

- leczenie odwykowe

- ambulatoryjne

24

Poradnie Leczenia Odwykowego Działające przy ZOZ w Suchej Beskidzkiej

-  oddziaływania terapeutyczne i lecznicze,

-  grupy Woj.-Anon

-  psychoterapia

 

 

25

Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Handlowa 1 34-200 Sucha Beskidzka

tel. 033/ 874 42 61

 

Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

26

Stowarzyszenie Trzeźwości DOM w Jordanowie

- poradnictwo, oddziaływanie terapeutyczne

 

27

ZZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień w Wadowicach, ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice, tel. 033/ 872 13 90

-terapie indywidualne – grupa wsparcia AA

-ambulatoryjne

28

Klub Abstynenta „VICTORIA” w Wadowicach

- profilaktyka i leczenie uzależnień

- grupa samopomocowa AA

29

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny  Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, ul. Dąbrowskiego 19 34-120 Andrychów

tel. 033/ 875 24 46, 033/ 875 45 59

- oddział leczenia Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego

- oddziaływanie lecznicze, stacjonarne i terapeutyczne

30

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu / od 1.01.2009r/

- leczenie odwykowe .ambulatoryjne

31

Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie

- konsultacje specjalistyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu

- oddziaływanie edukacyjno-terapeutyczne, ambulatoryjne

32

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świątnikach Górnych

- Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

- punkt konsultacyjny

33

Pełnomocnik Burmistrza woj. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii UmiG Skawina

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- punkt konsultacyjny

34

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłaju

- Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- punkt konsultacyjny

35

NZOZ Zakład Specjalistyczny „TERAPIA”, Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Wieliczka, ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka

tel. 012/ 278 15 00, 012/ 291 00 03

- podstawowe leczenie odwykowe –pakiet programów ponadpodstawowych „After Care”

- kontynuacja leczenia i wspieranie w utrzymywaniu abstynencji

 

Uwaga!.

Informacje dot. placówek lecznictwa odwykowego z obszaru całej Polski, z podziałem na województwa znajdują się również  na stronie internetowej  www.parpa.pl w zakładce „Placówki lecznictwa”. 

 

 

 

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

L.p.

Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu.

Nazwa programu

lub innej formy oddziaływania

Sposób i zwięzły opis oddziaływania

[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne]

1

2

3

4

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Al. Słowackiego 20

30-037 Kraków

tel. 012 634 42 66

pcpr@powiat.krakow.pl

 

Grupa dla sprawców przemocy domowej

Program korekcyjno-edukacyjny – ambulatoryjny

Wykłady, warsztaty, ćwiczenia, praca indywidualna obejmująca konsultacje indywidualne, motywowanie, diagnozowanie problemu, zawieranie kontraktu

2

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, os. Krakowiaków 46

-  terapia sprawców przemocy, grupy wsparcia

-  pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w formie udzielenia schronienia

-  pomoc psychologiczno-pedagogiczna

-  terapia indywidualna

-  oddziaływania terapeutyczne

-  terapia dla sprawców przemocy

-  grupy wsparcia

-  stacjonarne

3

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b

-  konsultacje

-  pomoc psychologiczna dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego

-  poradnictwo psychologiczne indywidualne i rodzinne,

-  psychoterapia indywidualna i rodzinna

-  interwencja kryzysowa

-  pomoc psychologiczna

-  poradnictwo psychologiczne indywidualne i rodzinne

-  ambulatoryjne

4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Józefińska 14

30-529 Kraków, tel. 012 616 53 03, do@poczta.mops.krakow.pl

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia Nr 1, Ul. Rzeźnicza 2 Kraków Tel. 012 430 45 46

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia Nr 3 Ul. Powstańców Wielkopolskich 3 Kraków, Tel. 012 257 00 07

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia Nr 8 Ul.Jerzmanowskiego 37 Kraków

Tel. 012 659 12 68

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia Nr 8 Oś. Teatralne 24 Kraków

Tel. 012 644 74 09

 

 

- Indywidualne konsultacje psychologiczne,

- zajęcia grupowe

5

Schronisko i Przytulisko dla Bezdomnych Kobiet, ul. Soltysowska 13 c

 

 

- stacjonarny

6

GPOS Luborzyca 97

Koalicja ds. przemocy w rodzinie

-  współpraca z Policją, Gminną Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Poradnią Zdrowia Kocmyrzów i Luczyce

-  oddziaływania terapeutyczne ambulatoryjne

7

PCPR Koszyce

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej

- ambulatoryjny

8

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

tel. 012 386 29 60

pcpr.pro@interia.pl

 

Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy domowej

- ambulatoryjny

9

AI.KO-MKD. os. Młodości 9

 

-  konsultacje psychiatryczne i psychologiczne dla ofiar sprawców przemocy

-  ambulatoryjny

 

10

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i

Współuzależnienia Szpital Specjalistyczny im. J.Babińskiego

- program korekcyjny dla sprawców przemocy domowej

- ambulatoryjny

11

Ośrodek Terapii i Poradnictwo Rodzin, os. Krakowiaków 2

pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin dotkniętych

przemocą domową,

- poradnictwo rodzinne i

indywidualne, pedagogiczne, prawne

psychologiczne i socjalne

 

12

Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin ul. Krupnicza 38

- poradnictwo rodzinne i terapia rodzina systemowa w miejscu zamieszkania rodziny lub w Ośrodku

 

13

Punkt Interwencji Kryzysowej

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

Tel. 032 624 76 01

punktinterwencji@wp.pl

- terapia dla sprawców przemocy w rodzinie

- program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców odbywających karę w ZK w Trzebini

14

Punkt informacyjno-konsultacyjny. GOPS ul. Szpitalna 1, Miechów

- oddziaływania terapeutyczne-ofiara-sprawca

 

15

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ul. K. Wielkiego 5

32-400 Myślenice, tel. 012 271 04 29

- programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

- program autorski na podstawie “Educations Groups For Men Who Batter – the Duluth Model

- sesje indywidualne

- sesje grupowe

Wykłady, warsztaty, ćwiczenia,

16

Punkt Interwencji Kryzysowej Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Piłsudskiego 21

32-300 Olkusz

tel. 032 643 39 41

pcprolkusz@wp.pl

- zajęcia korekcyjno –edukacyjne

Praca nad zmianą postaw, Program pn. „Educations Groups For Men Who Batter – the Duluth Model

- Wykłady,

- warsztaty,

- ćwiczenia

17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ul. Bema 4

32-600 Oświęcim

tel. 033 842 42 27

pcpr@powiat.oswiecim.pl

-program interwencyjny dla sprawców nadużyć w rodzinie - program korekcyjno -edukacyjny

- terapia indywidualna,

- terapia grupowa

- wykłady,

- warsztaty,

- ćwiczenia.

18

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Oświęcimiu, ul. Żwirki i Wigury 3

- leczenie psychiatryczne

- ambulatoryjne

19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

tel. (033) 874-40-31

PCPR.SuchaB@interia.pl

- program korekcyjno -edukacyjny dla osób stosujący przemoc w rodzinie

- działania psychologiczne, edukacyjne i socjalizujące

20

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne

 

21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ul. Batorego 2

34-100 Wadowice

tel. 033 873 42 25

pcpr_wadowice@poczta.onet.pl

- terapia indywidualna, rodzinna

- oddziaływania terapeutyczne

22

Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie

- konsultacje specjalistyczne, indywidualne, terapeuta rodzinny

- terapia pod kątem przemocy w rodzinie, oddziaływania terapeutyczne ambulatoryjne

23

Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Wieliczka ul. Pocztowa 1

- program „Przemoc nie kończy się sama"

- terapia dla sprawców przemocy, terapia indywidualna i grupowa

24

Pełnomocnik Burmistrza ds.Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i
Zapobiegania Narkomanii
IMiC Skawina

- Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- punkt konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy domowej

 

 Uwaga!

Na stronie internetowej http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1190 znajdują się informacje na temat programów rekomendowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

 

Sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu.

Nazwa programu

lub innej formy oddziaływania

Sposób i zwięzły opis oddziaływania

[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne]

2

3

4

PCPR w Wadowicach

- konsultacje indywidualne, terapie rodzinne

- oddziaływania terapeutyczne

 

 

 

 

 

 
Rejestr zmian

Modyfikował/a:
Data: 2009-07-31 13:35:53

Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]