Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Biblioteka i archiwa

Sąd Okręgowy w Krakowie prowadzi bibliotekę specjalistyczną.

Na księgozbiór składają się przede wszystkim książki i czasopisma z dziedziny prawa i nauk pokrewnych. Korzystać z księgozbioru mogą pracownicy Sądu Okręgowego w Krakowie i sądów rejonowych okręgu krakowskiego.


Do zadań biblioteki należy również prenumerata książek i czasopism, a także ich bieżący zakup. Biblioteką podręczną dysponują nadto poszczególne Wydziały.

 

Sąd Okręgowy oraz Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza oraz Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia posiadają wspólne archiwum międzyzakładowe, które działa na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS Nr 8, poz. 55). Archiwum międzyzakładowe Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych w Krakowie zostało utworzone 1 października 1993r. Zarządzeniem Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Krakowie (Prez.Adm.021/4/93).

 

Całość dokumentacji powstającej w komórkach organizacyjnych w wyniku działalności jednostki po wykorzystaniu, podlega przekazaniu do archiwum międzyzakładowego.  Dokumentacja archiwalna (kategoria A) po upływie okresu przechowywania w sądzie, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie. Dokumentacja niearchiwalna (kategoria B) podlega zniszczeniu na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U.2014.991 j.t)

 

Do zadań archiwum międzyzakładowego w należy:

- przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,

- przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

- udostępnianie przechowywanej dokumentacji do celów służbowych i naukowo-badawczych,

- przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiące materiały archiwalne zaliczane do kategorii "A" do Archiwum Narodowego w Krakowie,

- przygotowywanie i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej /kategoria "B"/, udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę.

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS. Nr 5, poz. 22) wydawanie kserokopii, odpisów i zaświadczeń z akt przekazanych do archiwum, wykonują kierownicy komórek organizacyjnych wytwarzających dokumentację lub ich następcy prawni. Zamawiania akt archiwalnych do czytelni akt jest dokonywane również za pośrednictwem odpowiedniego oddziału lub wydziału sądowego.

 

Do 31.12.2014 r. w archiwum jest zgromadzone 20 538 mb. dokumentacji sądowej.

W systemie Archiwum Akt zewidencjonowano 1.243.111 jednostki inwentarzowe z lat 2008-2013.

 

L.p.

Nazwa zespołu

Ilość w mb.

Daty skrajne zespołu

1.

Sąd Okręgowy w Krakowie

3287

1999-2013

2.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy

3080

1977-2013

3.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty

3584

1977-2013

4.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza

3327

1977-2013

5.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

5739

1977-2013

6.

Sąd Wojewódzki w Krakowie

1068

1951-1998

7.

Sąd Rejonowy w Krakowie

41

1975-1977

8.

Sąd Powiatowy dla Miasta Krakowa

205

1951-1975

9.

Sąd Powiatowy dla Powiatu Krakowskiego

80

1951-1975

10.

Sąd Powiatowy dla Dzielnicy Nowa Huta

5,5

1956-1970

11.

Sąd Powiatowy w Proszowicach

22

1956-1975

12.

Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

48

1976-1985

13.

Specjalny Zakład Poprawczy w Krakowie-Witkowicach

20

1971-1990

14.

Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Krakowie

8

1984-1988

15

Państwowe Biuro Notarialne w Krakowie

7

1965-1975

16.

Schronisko dla Nieletnich w Krzeszowicach

11

1952-1980

17.

Zakład Poprawczy w Krakowie-Nowej Hucie

0,2

1967-1967

18.

Zakład Poprawczy w Tarnowie

0,7

1954-1972

19

Rada Zakładowa przy Sądach

1,7

1958-1983

20

Związek Prawników Polskich Oddział Kraków

1

1951-1984

21

NSZZ „Solidarność” sądów krakowskich

1

1980-1981

21

Komisja Arbitrażu Społecznego przy Sądzie

0,2

1986-1994

 

Informacji w sprawach archiwum udziela

Kierownik Archiwum

ul. Przy Rondzie 7, pok C-09

tel. 126-195-808

archiwum@krakow.so.gov.pl

 
PODZIAŁ ZESPOŁÓW ARCHIWALNYCH W ZASOBIE

ARCHIWUM SĄDU OKRĘGOWEGO I SĄDÓW REJONOWYCH W KRAKOWIE

L.p.

Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Informacja

 1.  
 • b. Sąd Wojewódzki w Krakowie do roku 1975 (karne)
 • b. Sąd Wojewódzki w Krakowie w latach 1975-1998  całość zespołu
 • Sąd Okręgowy w Krakowie 1999-2012 (Oddziały, Wydziały I-XII)
 • b. Specjalny Zakład Poprawczy w Krakowie-Witkowicach 1970-1991

ul. Przy Rondzie 7 pok. A-04

126-195-809

 1.  
 • b. Sąd Wojewódzki w Krakowie do roku 1975 (akta cywilne)
 • b. Sąd Powiatowy dla Miasta Krakowa w Krakowie 1963-1975 (akta cywilne)
 • b. Sąd Powiatowy dla Dzielnicy Nowa Hura 1963-1970 (akta cywilne)
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. Wydział I Cywilny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. Wydział II Cywilny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. Wydział III Cywilny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Wydział I Cywilny 1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Wydział I Cywilny 1977-2013

ul. Przy Rondzie 7 pok. C-03

126-195-812, 126-195-766

 1.  
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. Wydział X Rodzinny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Wydział III  Rodzinny1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Wydział III  Rodzinny1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Wydział III  Rodzinny1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Oddział Administracyjny
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Oddział Administracyjny
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Oddział Administracyjny
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Krowodrzy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Krzeszowicach przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Nowej Hucie przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Proszowicach przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Podgórzu przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Skawinie przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Wieliczce przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Śródmieściu przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia 1990-2001
 • b. Kolegium ds. wykroczeń w Słomnikach przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia 1990-2001

ul. Przy Rondzie 7 pok. D-016

126-195-811,

126-195-766

 1.  
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Wydział II Karny 1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Wydział II Karny 1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział II Karny 1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

ul. Przy Rondzie 7 pok. D-01

126-195-813

 1.  
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Wydział IX Karny 2009-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Wydział VIII Karny 2009-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział XI Karny 2009-2013

ul. Mogilska 17 pok. 113

126-196-209

 1.  
 • b. Sąd Powiatowy w Krakowie 1963-1975 (akta cywilne)
 • b. Sąd Powiatowy w Proszowicach 1963-1975 (akta cywilne)
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. Wydział IV Cywilny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział I Cywilny 1977-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Wydział IV Pracy 1989-2013
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, Oddział Finansowy
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, Oddział Finansowy
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Oddział Finansowy

ul. Przy Rondzie 7 pok. B-03

126-195-810

 1.  
 • Sąd Rejonowy w Krakowie, b. Wydział V Niesporny 1975-1977
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 1977-2012 cały zespół (Oddziały, Wydziały I-XIV)

ul. Mogilska 97

124-119-904

 1.  
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, b. Wydział IV Grodzki 1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, b. Zamiejscowy Wydział V Grodzki w Krzeszowicach 1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, b. Zamiejscowy Wydział VIII Grodzki w Czernichowie 1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, b. Wydział VI Grodzki 1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty, b. Zamiejscowy Wydział VII Grodzki w Proszowicach1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. Wydział X Grodzki 1999-2009
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. Zamiejscowy Wydział XI Grodzki w Niepołomicach 1999-2002
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. Zamiejscowy Wydział XII Grodzki w Wieliczce 1999-2002
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. Zamiejscowy Wydział XIII Cywilny w Wieliczce 2003
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, b. Zamiejscowy Wydział XIV Karny w Wieliczce 2003
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, b. Wydział X Grodzki 1999-2009 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, b. Zamiejscowy Wydział XIII Grodzki w Słomnikach 1999-2009
 • Ośrodek Migracyjny Ksiąg Wieczystych w Skawinie

ul. Przy Rondzie 7 pok. C-027/

ul. Fabryczna 20A

126-195-446,

124-173-446

 

Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
AutorSąd Okręgowy w Krakowie2008-12-12
Publikujący Arkadiusz Malinowski 2008-12-12 14:18
Modyfikacja Arkadiusz Malinowski 2014-09-12 13:45
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]