Uwierzytelnianie dokumentów

Informacja
 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.01.2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1657 j.t.) uwierzytelniania dokumentów sądowych i notarialnych sporządzonych w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonują na wniosek osoby zainteresowanej, niżej wymienione osoby:
·        Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie,
·        Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Krakowie.
Za uwierzytelnienie jednego dokumentu pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 26 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 j.t.), którą należy uiścić w Kasie Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10 (budynek obok sądu) lub bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Miasta Krakowa:
 
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 
z dopiskiem w tytule przelewu „opłata za uwierzytelnienie podpisu (sygnatura akt, Rep. A, w przypadku dużej ilości dokumentów wpisać ich liczbę i pierwszą sygnaturę)”.
 
Wniosek o uwierzytelnienie podpisu oraz pieczęci urzędowej (druk wniosku do pobrania poniżej) wraz z dokumentem oraz dowodem wpłaty (może być kserokopia – oryginał do wglądu) lub potwierdzeniem przelewu, można złożyć osobiście lub przez osobę trzecią w pokoju nr K 527 (piętro V) w godzinach od 9:00 do 14:00, bądź przesłać pocztą na adres:
 
Prezes
Sądu Okręgowego
w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu +48 12 619-58-06.
 
Druk wniosku do pobrania
 
Uwaga:
 
Czas oczekiwania na dokonanie uwierzytelnienia podpisu wynosi do 3 dni. W przypadku dużej liczby dokumentów do uwierzytelnienia, załatwienie sprawy może trwać do 1 tygodnia.
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2013-05-13
Publikujący Arkadiusz Malinowski 2013-05-13 14:36
Modyfikacja Admin Administrator 2018-03-19 10:27