Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA
REGULAMIN KONKURSU NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ

REGULAMIN KONKURSU NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ

 

 

Regulamin egzaminu konkursowego na aplikację kuratorską

w dniach 29 i 31 maja 2012 roku

w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie

 

I.

 1. Kandydaci zdają egzamin konkursowy przed pięcioosobową Komisją powołaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Składa się on z części pisemnej i ustnej.

 

 1. Część pisemna egzaminu konkursowego odbędzie się dnia 29 maja 2012 r.
  o godz. 1000 w sali nr 711 p. VII w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie (Pawilon K).

 

 1. Lista osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu podana zostanie do
  wiadomości dnia 30 maja 2012 r. godz. 9°° przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie oraz na stronie internetowej  www.krakow.so.gov.pl

 

 1. Ustna część egzaminu konkursowego odbędzie się dla wszystkich dopuszczonych kandydatów w sali nr 529 p. V budynku Sądu Okręgowego w Krakowie (Pawilon K), w dniu 31 maja 2012 r. od godz. 900 w terminach podanych na wywieszonej liście.

 

 1. W dniu 1 czerwca 2012r. podana będzie do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie oraz na stronie internetowej  www.krakow.so.gov.pl lista osób, które uzyskały liczbę punktów kwalifikującą do przyjęcia na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

 

6. Fakt niezgłoszenia się na egzamin konkursowy (pisemny lub ustny) potraktowany zostanie jako odstąpienie od ubiegania się o przyjęcie na aplikację kuratorską.

 

7. Kandydaci, którzy stawią się na egzamin po jego rozpoczęciu nie zostaną do egzaminu dopuszczeni.

 

II.

 

 1. Wejście na salę egzaminacyjną następuje po odczytaniu nazwiska kandydata przez członka Komisji i okazaniu przez kandydata dokumentu tożsamości. Kandydaci zajmują miejsca w kolejności zgodnie z listą alfabetyczną.

 

 1. Po rozpoczęciu egzaminu w sali egzaminacyjnej – poza zdającymi – mogą być tylko obecni członkowie komisji egzaminacyjnej.

 

 1. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej udziela informacji o przebiegu egzaminu.

 

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania przez kandydata w czasie egzaminu z urządzeń służących  do przekazu, odczytu, lub odbioru informacji (np. telefonu komórkowego, laptopa) oraz materiałów pomocniczych (np. tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa) których treść związana byłaby z problematyka prawną.  W razie zaistnienia takiej sytuacji zdający może być wykluczony z egzaminu przez przewodniczącego komisji.

 

5.  Korzystanie z telefonów komórkowych i konsultacje z innymi osobami
w czasie egzaminu są zabronione. W razie zaistnienia takiej sytuacji  zdający zostanie wykluczony z egzaminu przez przewodniczącego komisji.

 

6. W przypadku konieczności wniesienia na salę egzaminacyjną telefonu komórkowego należy złożyć go na stole prezydialnym.

 

7. Konkursowy egzamin pisemny trwa 75 minut i składa się z 59 pytań testowych i 1 opisowego. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie   testowe kandydat otrzymuje 1 punkt. Za opracowanie  przez kandydata pytania opisowego Komisja przyznaje od O do 5 punktów. Maksymalna liczba punktów z części pisemnej wynosi 64.     

                                            

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku w czasie trwania egzaminu. Fakt opuszczenia sali egzaminacyjnej jest odnotowywany na ostatniej stronie testu przez członka Komisji.

 

9. Po rozdaniu druków testu  kandydatowi wolno je odwrócić dopiero po  rozpoczęciu egzaminu.

 

10. Kandydat winien:

 

a/ wypełnić kartę kodową zgodnie z instrukcją

b/ wypełnić test zgodnie z dołączoną do niego instrukcją,

c/ własnoręcznie i czytelnie wpisać na teście swoje imię i nazwisko

d/ test wypełniać wyłącznie długopisem wydanym przez komisję

 

 

11. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Za większą liczbę zaznaczonych odpowiedzi w pytaniu, ich zmiany czy skreślenia w testach nie będą przyznawane punkty.

 

12. Kandydaci, którzy  uzyskają mniej niż 44 punkty nie zostaną dopuszczeni do egzaminu ustnego. W przypadku gdy minimum to uzyska mniejsza liczba kandydatów niż dwukrotność limitu przyjęć na aplikację, do części ustnej dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość punktów lecz wówczas liczba kandydatów nie może przekroczyć wskazanej wyżej dwukrotności limitu przyjęć

 

III.

1. W części ustnej egzaminu konkursowego kandydat odpowiada na
3 pytania zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie przygotowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz na pytania formułowane ustnie przez członków Komisji związane tematycznie z wylosowanymi. Odpowiedź na każde z pytań jest oceniana w skali 0 – 6 punktów. Za egzamin ustny kandydat może otrzymać maksymalnie 18 punktów.

 

2. Zakres tematyczny powyższych pytań został podany 
w informacji o  naborze kandydatów na aplikantów kuratorskich.

 

3.  Komisja przy egzaminie ustnym stosuje następującą skalę ocen:

 Celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna, dopuszczająca, niedostateczna.

 

Kandydat otrzymuje za oceny:

a/ celującą – 6 pkt

b/ bardzo dobrą – 5 pkt,

c/ dobrą – 4 pkt,

d/ dostateczną – 3 pkt,

e/ dopuszczająca - 2

f/ niedostateczną – 0 pkt.

 

 1. Kandydaci, którzy przez co najmniej jeden rok wykonywali pracę kuratorów  społecznych  otrzymują dodatkowo 3 punkty na egzaminie konkursowym w części ustnej.

 

 

Prezes Sądu Okręgowego

     SSO Barbara Baran

powrot
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
AutorPatrycja Dresler2012-04-27
Publikujący Patrycja Dresler 2012-04-27 12:21
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]