Sąd Okręgowy w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych

Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO), informujemy że:
 1. Administratorem danych osobowych jest:
Sąd Okręgowy w Krakowie z siedzibą ul. Przy rondzie 7, 31-547 Kraków
 1. Inspektor Ochrony Danych:
Marcin Specjał, e-mail: iod@krakow.so.gov.pl
 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej (dane osobowe biegłych sądowych, lekarzy sądowych, ławników, mediatorów, stron postępowania)
 • art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy;
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych;
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów;
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym;
Do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.(Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.)
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55)
Zatrudnianie pracowników i sędziów  (dane osobowe pracowników, sędziów, osób rekrutowanych na wolne stanowiska pracy, praktykantów)
 • art. 6 ust. a) oraz b) RODO
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury;
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów;
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;
 • Rozporządzenie MS z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego;
do zakończenia procesu rekrutacji (przepisy wew.)
- 50 lat (USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2017 poz. 1383 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.)
Świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie zamówień publicznych, wystawienie faktury, rachunku i prowadzenie sprawozdawczości finansowej (dane osobowe kontrahentów)
 • art. 28 RODO
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 t.j.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz. 2077 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018 poz. 395 ze zm.)
- do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń,
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2017 poz. 1383 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.)
zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów)
 • art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018 poz. 108 ze zm.)
 • art. 22 2 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018 poz. 108 ze zm.).
- 14 dni - monitoring rozmów telefonicznych BOI, - Regulacje wewnętrzne.
- do 3 miesięcy monitoring wizyjny – Regulacje wewnętrzne.
 
 1. Zbierane dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom danych, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa .
 2. Prawa osoby, której dane dotyczą:
 1. dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
Podmiot publikującySąd Okręgowy w Krakowie
WytworzyłSąd Okręgowy w Krakowie2018-07-03
Publikujący Admin Administrator 2018-07-03 11:12
Modyfikacja Admin Administrator 2018-07-03 12:29
Sąd Okręgowy w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-86 email: informacja@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.